இது நிச்சயம்

காணலாம்
கருத்தில் ஏறலாம்
அல்லாது விலகியும்.
வெறுப்பை உமிழலாம்
வீணென்று தர்க்கமும்.
எத்தனை மனிதர்கள்
தோலில் வலிக்கும் வரை
தூக்கம் கலையாத மனிதர்கள்.
சுள்ளெனச் சுட்டாலும்
சடுதியில் மறந்துவிடும்
எத்தனை விதங்கள்.
சமாதானங்கள் எல்லோருக்கும் உண்டு
பிழைப்பு.
எட்டில் ஒரு பாகத்திற்கு
எல்லா நாளும் அர்ப்பணம்.
ஒன்றாய் எழுந்து நின்றால்
சூரியனும் விழுந்துவிடும்
பிரிக்கின்றன மாயவலைகள்
மதவலைகள்.
குரல் கொடுத்தால் போதும்
ஒரு காக்கையும் சாகாதிங்கே
தடுக்கின்றன தன்னலங்கள்
தள்ளா நலங்கள்.
லட்சம் விவசாயிகள் மடிந்த பின்னும்
கண்களில் மண் விழுந்த பின்னும்
உருத்தவில்லை யாருக்கும்
உப்பிட்டுச் சாப்பிடும் யாருக்கும்
மலைக்க வைக்கும்
மலையா அது?
கடக்க அடாத‌
கடலா அது?
நொருங்கி வீழும்
ஓர் நாள்.
வருவோம்
தொட‌ர்ந்து வ‌ருவோம்
பாறை போல் க‌டின‌ம‌ல்ல‌
உங்க‌ள் ம‌ன‌ம்
எறும்பு போல் மென்மையும‌ல்ல‌
எங்க‌ள் முய‌ற்சி
நாங்க‌ள் ஊருவோம்
உங்க‌ள் பாராம‌ன‌ம் தேயும்
உங்க‌ள் கைக‌ளையும்
இணைத்துக்கொண்டே
வெட்டி வீழ்த்துவோம்
உல‌க‌ம‌ய‌ ஈன‌த்தை.

உங்கள் கருத்தின் மூலம் என்னை மேம்படுத்துங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s