செங்கொடியும் பசுங்கொடிகளும்.

inimai 04.01.2010. 04:27 அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், தயவுசெய்து கீழேயுள்ள லிங்கை பார்வையிடுங்கள். அதில் இஸ்லாம் விஞ்ஞானத்திற்கு எதிரானது என்று சில தமாஷான கட்டுரைகளை வெளியுட்டுள்ளார். முக்கியமாக தங்களுடைய குரான் மொழியாக்கத்தையும் அறிவியல் ஒப்பீட்டையும் தான் அதிகளவில் விமர்சனத்திற்கு எடுத்துள்ளார். நாத்திகர்கள் எடுத்துவைத்த வாதங்கள் போன்றுரிந்தாலும் இதற்கு பதில் கொடுப்பது அவசியம் என்று கருதுகிறேன். https://senkodi.wordpress.com/ மேலும், செங்கொடியின் தளத்திலேயே சில சகோதரர்கள் விவாதத்திற்கு அழைத்தும் அவர் மறுத்துவிட்டார். நண்பர் செங்கொடி அவர்களுக்கு, உங்கள் மீது இறைவனின் சாந்தியும் … செங்கொடியும் பசுங்கொடிகளும்.-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.