முகம்மது அனுப்பிய கடிதங்கள் எதை உறுதிப்படுத்துகின்றன: மதத்தையா? ஆட்சியையா?

oman_a

இஸ்லாம்: கற்பனைக் கோட்டையின் விரிசல்கள் வழியே – பகுதி 50

இஸ்லாம் வாளால் பரப்பட்ட மதம் என்றொரு வாதம் அதன் தொடக்க காலத்திலிருந்தே இருந்து வந்திருக்கிறது. இதற்கான முதன்மையான ஆதாரங்களாக அவ்வாதத்தை கூறுபவர்கள் முகம்மது நடத்திய போர்களையும், பிற நாடுகளுக்கு முகம்மது அனுப்பிய கடிதங்களையும் முன்வைக்கிறார்கள். முகம்மது நடத்திய போர்கள் மதத்தை பரப்பும் நோக்கத்திற்காக நடத்தப்பட்டவை அல்ல என்பதை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்து முகம்மது அனுப்பிய கடிதங்களைக் கவனிப்போம்.

 

மதீனாவில் முகம்மது ஓர் அரசை ஏற்படுத்திய பிறகு, தொடர்ச்சியாக போர்களை நடத்தி பொருளாதார ரீதியாகவும், இராணுவ ரீதியாகவும் அந்த அரசை உறுதிப்படுத்திய பிறகு அண்டை நாடுகளுக்கு முகம்மது கடிதங்களை அனுப்புகிறார். இஸ்லாத்திற்கு அழைப்புவிடுத்து எழுதப்பட்டதாக கூறப்படும் அந்தக் கடிதங்களில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கும் முதன்மையான செய்தி, “மதீனாவில் ஏற்பட்டிருக்கும் புதிய அரசின் மேலாண்மையை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள், அவ்வாறு நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளாவிட்டால் போர் தொடுக்கப்பட்டு உங்கள் நாடு கைப்பற்றப்படும்” என்பது தான். அந்த கடிதங்களில் ஒன்று ஓமன் நாட்டில் சோஹார் கோட்டையில் இன்றும் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக் கடிதத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இவ்வாறு இருக்கிறது,

 

Peace be upon the one who follows the right path! I call you to Islam. Accept my call, and you shall be unharmed. I am God’s Messenger to mankind, and the word shall be carried out upon the miscreants. If, therefore, you recognize Islam, I shall bestow power upon you. But if you refuse to accept Islam, your power shall vanish, my horses shall camp on the expanse of your territory and my prophecy shall prevail in your kingdom.

 

இது அப்பட்டமாக ஓமன் நாட்டு மன்னரை மிரட்டுகிறது. இது போன்று அபிசீனியா, எகிப்து, பாரசீகம், ரோம் யமாமா, சிரியா நாட்டு மன்னர்களுக்கும் அனுப்பப் பட்டிருக்கிறது. அந்தக் கடிதங்களில் மிரட்டல் தான் இருக்கிறதே அன்றி அழைப்பு இல்லை. இதைக் கொண்டு தான் இஸ்லாம் வாளால் பரப்பட்ட மதம் என்கிறார்கள். இதை எதிர் கொள்வதற்காக தமிழ் இஸ்லாமிய பரப்புரையாளர்கள் அந்தக் கடிதங்களை அதன் வீரியத்தைக் குறைத்து “நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டால் ஈடேற்றம் பெறுவாய்” என்று மொழிபெயர்த்து சமாளிக்கிறார்கள்.

 

அபிசீனிய(எத்தியோப்பியா) மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதம்

 

Peace be upon him who follows true guidance and believes in Allah and His Messenger. I bear witness that there is no god but Allah Alone with no associate, He has taken neither a wife nor a son, and that Muhammad is His slave and Messenger. I call you unto the fold of Islam; if you embrace Islam, you will find safety,

நேர்வழியைப் பின்பற்றி அல்லாஹ்வையும் அவனது தூதரையும் நம்பிக்கை கொண்டு, வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாருமில்லை. அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு இணை துணை யாருமில்லை அவன் தனக்கென எவரையும் மனைவியாகவோ அல்லது பிள்ளையாகவோ எடுத்துக் கொள்ளவில்லை நிச்சயமாக முஹம்மது அவனது அடிமையாகவும் தூதராகவும் இருக்கிறார்கள் என்று சாட்சி கூறுவோருக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகுக! நான் உமக்கு இஸ்லாமிய அழைப்பை விடுக்கிறேன். நிச்சயமாக நான் இஸ்லாமியத் தூதராவேன். நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள், ஈடேற்றம் பெறுவாய்.

 

எகிப்து மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதம்

 

Peace be upon him who follows true guidance. Thereafter, I invite you to accept Islam. Therefore, if you want security, accept Islam. If you accept Islam, Allah, the Sublime, shall reward you doubly. But if you refuse to do so, you will bear the burden of the transgression of all the Copts.

நேர்வழியைப் பின்பற்றுவோருக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும்.நான் உங்களுக்கு இஸ்லாமிய அழைப்பை விடுக்கிறேன். இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள்க. ஈடேற்றம் அடைவீர். இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள்க. அல்லாஹ் உங்களுக்கு இருமுறை நற்கூலி வழங்குவான். ”நீங்கள் புறக்கணித்து விட்டால் கிப்தி இனத்தவர்களின் குற்றமும் உங்களையே சாரும்”

 

பெர்சிய (ஈரான்) மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதம்

 

Peace be upon him who follows true guidance, believes in Allah and His Messenger and testifies that there is no god but Allah Alone with no associate, and that Muhammad is His slave and Messenger. I invite you to accept the religion of Allah. I am the Messenger of Allah sent to all people in order that I may infuse fear of Allah in every living person, and that the charge may be proved against those who reject the Truth. Accept Islam as your religion so that you may live in security, otherwise, you will be responsible for all the sins of the Magians

நேர்வழியைப் பின்பற்றி, அல்லாஹ்வையும் அவனது தூதரையும் நம்பிக்கை கொண்டு, வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு யாருமில்லை அவன் தனித்தவன் அவனுக்கு இணை துணை யாருமில்லை அவன் தனக்கென எவரையும் மனைவியாகவோ பிள்ளையாகவோ எடுத்துக் கொள்ளவில்லை நிச்சயமாக முஹம்மது அவனது அடிமையாகவும் தூதராகவும் இருக்கிறார்கள் என்று சாட்சி கூறுவோருக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும்! நான் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து அனைத்து மக்களுக்கும் அனுப்பப்பட்ட தூதராவேன். உயிருள்ளவர்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக, இறைநிராகரிப்பாளர்களுக்கு அவனது தண்டனையின் வாக்கு உறுதி ஆவதற்காக என்னை அவன் தூதராக அனுப்பியிருக்கிறான். நீங்கள் இஸ்லாமை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஈடேற்றம் பெறுவீர்கள் ”நீங்கள் மறுத்துவிட்டால் மஜூஸிகளின் (நெருப்பை வணங்குபவர்களின்) குற்றமெல்லாம் உங்களையே சாரும்

 

ரோம் நாட்டு மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதம்

 

Blessed are those who follow true guidance. I invite you to embrace Islam so that you may live in security. If you come within the fold of Islam, Allah will give you double reward, but in case you turn your back upon it, then the burden of the sins of all your people shall fall on your shoulders

நேர்வழியை பின்பற்றியவருக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும்! இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள் ஈடேற்றம் அடைவாய் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள் அல்லாஹ் உனக்கு கூலியை இருமுறை வழங்குவான் நீ புறக்கணித்து விட்டால் உமது கூட்டத்தினர் அனைவரின் குற்றமும் உன்னையே சாரும்.

 

யமாமா நாட்டு மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதம்

 

Peace be upon him who follows true guidance. Be informed that my religion shall prevail

everywhere. You should accept Islam, and whatever under your command shall remain yours

நேர் வழியைப் பின்பற்றுவோருக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும். குதிரையும் ஒட்டகமும் எதுவரை செல்ல முடியுமோ அதுவரை எனது மார்க்கம் வெற்றி பெரும். இஸ்லாமை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஈடேற்றம் பெறுவீர்கள். உங்களுக்குக் கீழ் உள்ள பகுதிகளையெல்லாம் உங்களுக்கே தந்துவிடுகிறேன்

 

சிரியா நாட்டு மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதம்

 

Peace be upon him who follows true guidance, believes in it and regards it as true. I invite you to

believe in Allah Alone with no associate, thenceafter your kingdom will remain yours

நேர்வழியைப் பின்பற்றி, அல்லாஹ்வை நம்பிக்கை கொண்டு, அவனை உண்மையாக ஏற்றுக் கொண்டவருக்கு ஈடேற்றம் உண்டாகட்டும்! தனக்கு இணை துணை இல்லாத ஏகனான அல்லாஹ் ஒருவனையே நீர் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களை அழைக்கிறேன். அப்படி செய்தால் உங்கள் ஆட்சி உங்களிடமே நிலைத்திருக்கும்

 

இந்தக் கடிதங்கள் மூலம் இஸ்லாம் பரவியதா என்றால் இல்லை என்பது தான் பதில். ஒரு சில மன்னர்கள் அழைப்பை ஏற்றுக் கொண்டார்கள். சில மன்னர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இதில் இன்னொரு வேடிக்கை என்னவென்றால் எகிப்துக்கு அனுப்பிய கடிதத்துக்கு பதிலாக முகம்மதின் கோரிக்கையை நாசூக்காக மறுத்து மரியா, ஷிரின் எனும் இரண்டு அழகிய பெண்களை பரிசாக அனுப்பிவைக்கிறான் எகிப்தின் மன்னன். முகம்மது தன்னிடம் மரியாவை வைத்துக் கொண்டு (இஸ்லாமிய வரலாற்றில் இந்த மரியாவைச் சுற்றி பெரும் பூகம்பமே ஏற்பட்டது. மட்டுமல்லாமல் குரானில் பல வசனங்களை இரக்க(!) வேண்டியதிருந்தது. அதை பின்னர் பார்க்கலாம்) ஷிரினை ஹசன் பின் தாபித் என்பவருக்கு வழங்கி விட்டார். (ஷிரின் ஒரு அரவாணி என்றும் கூறப்படுகிறது) ஆக இஸ்லாத்திற்கான அழைப்பு அழகான ஒரு அடிமைப் பெண்ணோடு முடிந்து போனது.

 

இந்த நாடுகளுக்கு கடிதம் அனுப்பியதுடன் முகம்மதின் பணி முடிந்து விட்டது. உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்க வந்த அல்லாவின் தூதன் நானே என அறிவித்துக் கொண்ட முகம்மது அந்த நாட்டு மக்களை இஸ்லாமுக்கு மாற்றுவதற்கு செய்த முயற்சிகள் என்ன? ஒன்றுமில்லை ஆனால் அடிபணிந்த நாடுகளிடமிருந்து முறையாக வரி வசூல் செய்யப்பட்டன. ஆளுனர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள். இது அரசியலில் சேருமா? ஆன்மீகத்திலா?

 

முதன்மையான கேள்விக்கு வரலாம். என்னுடைய புதிய கொள்கையை அல்லது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறுவதற்கும், உன்னுடைய நாட்டை நான் பிடித்துக் கொள்வேன் என்று கூறுவதற்கு என்ன தொடர்பு? இஸ்லாத்துக்கு வாருங்கள் என அழைக்கலாம், வந்தால் ஏற்றுக் கொள்ளலாம், மறுத்தால் புரியவைக்கலாம் அல்லது விட்டு விடலாம். ஆனால், உன்னுடைய நாட்டை நான் பிடித்துக் கொள்வேன் என்று கூறினால் அதன் பொருள் என்ன? முகம்மது ஒற்றை ஒருவரைக் கூட இஸ்லாத்துக்கு மாற்றிவிட முடியாது. ஏனென்றால் யார் இஸ்லாத்துக்கு மாற்றுவது யாரை வழிகேட்டில் விட்டு விடுவது என்பதை தீர்மானிப்பது அல்லாதான். அதிகாரத்தில் முகம்மதுக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. இதைக் கூறுவதும் ஒரு குரான் வசனம் தான். முகம்மது தன் நெருங்கிய உறவினர் ஒருவரை சாகும் தருவாயிலும் எப்படியவது இஸ்லாத்திற்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்பதற்காக கடும் முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார். அப்போது இரங்கும்(!) குரான் வசனம் முகம்மதால் ஒற்றை ஒருவரைக்கூட இஸ்லாத்திற்கு மற்றவைக்க முடியாது, அல்லாவின் உதவி இல்லாவிட்டால் என்று முகம்மதை எச்சரிக்கிறது. அப்படி என்றால் முகம்மது எகிறிக்குதித்து முஸ்லீமாக மாறவில்லை என்றால் நாட்டை பிடுங்கிக் கொள்வேன் என்று கடிதம் எழுதுவது ஏன்? இதற்கு ஆட்சி அதிகாரம் தவிர வேறேதும் நோக்கங்கள் இருந்திருக்க முடியுமா? இஸ்லாமியர்கள் என தங்களை அழைத்துக் கொள்வோர் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இது.

இத்தொடரின் முந்தைய பகுதிகள்

49. முகம்மது நடத்திய போர்கள்: அரசியலா? ஆன்மீகமா?

48. முகம்மது சொல்லிய சாத்தானின் வசனங்கள் 2

47. முகம்மது சொல்லிய சாத்தானின் வசனங்கள் 1

46. இஸ்லாமியப் பொருளாதாரம்: ஜக்காத் எனும் மாயை

45. அல்லாவின் சட்டங்கள் எக்காலத்துக்கும்  பொருத்தமானவைகளா? 2. குற்றவியல் சட்டம்

44. அல்லாவின் சட்டங்கள் எக்காலத்துக்கும்  பொருத்தமானவைகளா? 1. மணச்சட்டம்

43. அல்லாவும் அவன் அடிமைகளின் அடிமையும் 3

42. அல்லாவும் அவன் அடிமைகளின் அடிமையும் 2

41. அல்லாவும் அவன் அடிமைகளின் அடிமையும் 1

40. அல்லாவின் பார்வையில் பெண்கள் 5. ஆணாதிக்கம்

39. அல்லாவின் பார்வையில் பெண்கள் 4. மஹ்ர் மணக்கொடை

38. அல்லாவின் பார்வையில் பெண்கள் 3. விவாகரத்து

37. அல்லாவின் பார்வையில் பெண்கள் 2. சொத்துரிமை

36. அல்லாவின் பார்வையில் பெண்கள் 1. புர்கா

35. மனிதன்: அல்லாவின் அருளா? பரிணாமத்தின் பரிசா? 4

34. மனிதன்: அல்லாவின் அருளா? பரிணாமத்தின் பரிசா? 3

33. மனிதன்: அல்லாவின் அருளா? பரிணாமத்தின் பரிசா? 2

32. மனிதன்: அல்லாவின் அருளா? பரிணாமத்தின் பரிசா? 1

31. ஸம் ஸம் நீரூற்றும் குரானும்

30. விண்வெளியைக் கடந்த முதல் மனிதர் முகம்மதின் மிஹ்ராஜ்

29. மீனின் வயிற்றில் மனிதனைப் பாதுகாத்த அல்லா

28. குரான் குறிப்பிடும் பேசும் உயிரினங்கள் இருப்பது சாத்தியமா?

27. தடயமில்லாத அல்லாவின் அத்தாட்சிகள்

26. குரானில் மிதக்கும் சின்னச் சின்னப் பிழைகள்

25. நிலவை உடைத்து ஒட்டிய அல்லா

24. ஆதிமனிதன் மொழியறிந்தவனா? அல்லாவின் பதில் என்ன?

23. கால வெளியில் சிக்கிக்கொண்ட அல்லா

22. குரானின் காலப்பிழைகள்

21. குரான் குறிப்பிடும் நட்சத்திரங்கள்: மனிதப் பார்வையா? இறைப் பார்வையா?

20. மக்காவின் பாதுகாப்பு: குரானின் அறிவிப்புகள் உண்மையா?

19. சூரத்துல் கஹ்புக்கும் புத்தருக்கும் என்ன தொடர்பு?

18. நூஹின் கப்பல் நிறைய புராணப் புழுகுகள்

17. பிர் அவ்னின் உடல் எனும் கட்டுக்கதை

16. கருவறை குறித்த அல்லாவின் கதையாடல்கள்

15. விந்து குறித்த குரானின் விந்தைகள்

14. பாலும் தேனும் அல்லாவின் வேதத்தின் பாடுகள்

13. கோள்களும் அதன் விசையும் அல்லாவின் தேற்றங்கள்

12. விண்வெளி குறித்த அல்லாவின் பண்வெளிகள்.

11. குரானின் மலையியல் மயக்கங்கள்

10. கடல்கள் பற்றிய அல்லாவின் புனைகதைகள்

9. பூமி உருண்டை என யார் சொன்னது, அல்லாவா? மனிதனா?

8. பிரபஞ்சமும் அதை கட்டுப்பட அழைத்த குரானும்

7. குரான் கூறுவது அறிவியலாகுமா?

6. ஹதீஸ்களும் அதன் பிரச்சனைகளும்.

5. குரானின் பாதுகாப்பில் விழுந்த கேள்விக்குறிகள்.

4. மெய்யாகவே குரான் பாதுகாக்கப்பட்டது தானா?

3. குரானின் சவாலுக்கு பதில்

2. அல்லாவின் ஆற்றலிலுள்ள இடர்பாடுகள்

1. இஸ்லாம். பிறப்பும் இருப்பும்: ஓர் எளிய அறிமுகம்

இஸ்லாம்: கற்பனைக்கோட்டையின் விரிசல்கள் வழியே….

மின்னூலாக(PDF) தரவிறக்க‌

18 thoughts on “முகம்மது அனுப்பிய கடிதங்கள் எதை உறுதிப்படுத்துகின்றன: மதத்தையா? ஆட்சியையா?

 1. அண்ணே, தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு வீரியம் குறைந்தது என்றால் ஆங்கிலத்தின் மொழிபெயர்ப்பு வீரியம் அதிகமானது. நீங்கள் மூல பிரதியை வெளியிடுங்கள். ஏனென்றால் ஐரோப்பியகாரன நம்பமுடியாது.

 2. இஸ்லாம் என்பது சர்வாதிகார ஆட்சிமுறையைக் கூறும் கோட்பாடு என்பதையே முஹம்மது எழுதிய கடிதங்கள் நமக்கு கூறும் செய்தி.

 3. // அல்லாஹ் எவரை வழி தவறச் செய்கிறானோ அவரை நேர்வழியில் செலுத்துபவர் எவருமில்லை. (குர்ஆன் 13:33)

  அல்லாஹ் தான் நாடியவரை வழி தவறச் செய்கிறான்; இன்னும் தான் நாடியவரை நேர்வழியில் செலுத்துகிறான் (குர்ஆன் 14:04)

  அல்லாஹ் நாடினாலன்றி (எதையும்) நீங்கள் நாடமாட்டீர்கள். (குர்ஆன் 76:30)

  நாம் நாடியிருந்தால் ஒவ்வோர் ஆத்மாவிற்கும் அதனுடைய நேர்வழியைக் கொடுத்திருப்போம். குர்ஆன் 32:13 //

  நாடாதது யாருடைய தவறு ? அல்லர் அல்லாவே அணைத்து வழிகேட்டிற்கும் காரணம் !

  (நபியே) மக்களாகிய அவர்களை நேர்வழியில் செலுத்துவது உம்மீது (கடமை) யில்லை (குர்ஆன் 2:272) கடமையில்லாத ஒன்றை; அல்லா தடுபதை; துாதர் செய்ய முணைவது ஏன்? அதை படைத்தவன் ஏன் கண்டிக்கவில்லை?

 4. அப்படிலாம் …? கேக்க கூடாது …! அல்லாஹ்வின் தூதர் …….! பாவம் ,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 5. சகோ.ant !
  “இந்த, உலகம் ஒரு, தேர்வு அறை! அதில், மக்கள் தேர்வாளர்கள் ! இறைத்தூதர் மேற்பார்வையாளர் ! அல்லாஹ் தலைமை ஆசிரியர் !? ஏற்கனவே சிலர் pass ? மற்றவர்கள் fail ..? னு தலைமை ஆசிரியர் முடிவு பண்ணிடார் ? மேற்பார்வையாளர் சிபாரிசு பண்ணா ? தலைமை ஆசிரியர் கேக்கனுமா என்ன..’?
  ஏன்டா..! ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிட்டு அப்புறம் என்னடா தேர்வுன்னு நீங்க! கேக்க(லாம்)கூடாது….! சரியா………….?”

 6. Dear Senkodi,

  This is a comment unrelated to the current post.

  I request you to come to the following Vinavu’s post and comment on your experiance of circumcision.

  http://www.vinavu.com/2013/12/31/vanakkarayya-short-story/#comment-121268

  I am giving here 3 relevant comments.

  —————————————–
  My comment

  திப்பு,

  //சிறுவயதில் ”சுன்னத்” செய்யப்பட்ட முசுலிம் ஒருவர் எனக்கு முன்தோல் இல்லையே என வருந்தினால் அப்போது வாருங்கள்,மேற்கொண்டு பேசுவோம்//

  ”சுன்னத்” செய்யத் தயார் செய்யப்பட்ட சிறுவன் வேண்டாமென்று கெஞ்சுவானே. அப்போது என்ன செய்கிறீர்கள்.

  கத்தி பட்டவுடன் வலிதாங்காமல் வேண்டாமென்று கதறுவானே. அப்போது என்ன செய்கிறீர்கள்.

  முன் தோலை குறியின் மொட்டிலிருந்தி உரிக்கும் போது வலியின் உச்சத்தில் விடுங்கடா சைத்தான்களா என்று கூட கதறுவானே. அப்போது என்ன செய்கிறீர்கள்.

  கதறிக்கதறி மூர்ச்சையாகி விடுவானே. அப்போது என்ன செய்கிறீர்கள்.
  ———————————————

  Tippu’s comment

  வெறும் கற்பனை.சுன்னத் செய்வதற்கு முன் சிறு சிறு தேங்காய் துண்டுகளை வாயில் போட்டு மெல்ல சொல்வார்கள்.அந்த சிறுவன் மென்று கொண்டிருக்கும்போது திடீரென சுன்னத் செய்பவர் சிறுவனின் தொடையில் அடிப்பார்.ஏன் இந்த கிழவன் திடீர்னு நம்மள அடிக்கிறான் என அந்த சிறுவன் திகைத்து அடியின் வலியை உணரும்போதே சுன்னத் செய்யப்பட்டுவிடும்.மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஐந்து அல்லது ஆறு வினாடிகளுக்கு மேல் ஆகாது.

  ———————
  My comment

  Tippu,

  //மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஐந்து அல்லது ஆறு வினாடிகளுக்கு மேல் ஆகாது.//

  இது போன்ற உணர்ச்சியற்ற பதிலைத்தான் உங்களால் கொடுக்க முடியும்.

  அந்த ஐந்து அல்லது ஆறு வினாடிகளில் எத்தனை நொடிகள்? அந்த நொடிகளில் சிறுவனின் நிலை என்ன என்பது தானேக் கேள்வி.

  சிறுவனின் ‘தொடையில் அடிப்பதற்கு’ முன்னால், அவனின் குறியின் மீது கைவைப்பதற்கு முன்னால், அவன் ஆடைகளை களைய மாட்டீர்களா? அவன் தான் அம்மணமாவதால் திகைக்க மாட்டானா? அவனை ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையி்ல் அமரவைக்க மாட்டீர்களா? அவனை அசையவிடாமல் தடுக்க அவனின் கால்களையும் கைகளையும் நான்கைந்து பேர் சேர்ந்து பிடித்துக் கொள்ள மாட்டீர்களா?

  அந்த சமயத்தில் அந்த அப்பாவிச் சிறுவன் தேங்காய் தான் மென்று கொண்டு இருப்பானா? வேண்டாம் என்று கெஞ்சமாட்டானா???…

  அந்த ஐந்து அல்லது ஆறு வினாடிகளின் மரண வேதனைக்குப் பிறகு ஒன்றுமில்லையா? காயம் ஆறும் வரை, பல நாட்கள், ஒவ்வொரு முறை குறி அசைக்கப்படும் சிறநீர் கழிக்கும் போதும் (ஏன் இருமும் போது) கூட வலிக்குமே.?

  I will request Senkodi (senkodi dot wordpress dot com) and Dajjal (iraiyillaislam dot blogspot dot com) by commenting in their sites, to comment here about their experiances. Let us see.

  ————————————-

 7. தாருல் இஸ்லாம் உருவாகும் வரை காபிருக்கெதிராக இடைவிடாத ஜிஹாத் என்பதுதான் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை. இஸ்லாமென்பது மதமல்ல. காபிர்களை முஸ்லிமாக்கி பாக்கிஸ்தான் போன்ற இஸ்லாமிய தேசங்களை உருவாக்குவதுதான் இஸ்லாம் காட்டும் மார்க்கம்.

  மாட்டு மூத்திரத்தை குடித்துவிட்டு முழு மாட்டை முஸ்லிம்களுக்கு தாரைவார்க்கும் காபிர்களை நினைத்தால் அழுவதா சிரிப்பதா புரியவில்லை.

 8. எனக்கு வழக்கமாக முடிவெட்டும் ஹிந்து தலித் சகோதரரை சமீபத்தில் பள்ளிவாசலில் சந்தித்தேன். நம்ப முடியவில்லை. என்ன விஷயமென்று கேட்ட போது அவருடைய கிராமத்தில் உயர்ஜாதி ஹிந்துக்களின் கொடுமை தாங்காமல் தலித்துக்கள் இஸ்லாமிய மதத்தை ஏற்பதாகவும் அவரும் இஸ்லாத்தை தழுவி விட்டதாகவும் சொன்னார்.

  இப்பொழுது உயர்ஜாதி ஹிந்துக்கள் கொடுமை செய்வதில்லையா என்று கேட்டேன். “அறவே கிடையாது. வாங்க பாய் போங்க பாய் என்று மரியாதை தருகிறர்கள்” என்றார். அசந்து போய் விட்டேன்.

  உயர்ஜாதி ஹிந்துக்கள் அடி உதை மூலம் தலித்துக்களை இஸ்லாத்துக்கு விரட்டும் மகத்தான சேவையைப் பாராட்ட வார்த்தைகளே இல்லை.

  ஜாதி வெறி மேன்மேலும் ஓங்குக. இந்தியா இஸ்லாமிஸ்தானாகும் பொன்நாள் வெகுதொலைவில் இல்லை. பாதுஷா அவுரங்கசீப்புக்கு காபிர்கள் ஜஸியா வரி செலுத்தும் நன்நாளைக் காண மனம் ஏங்குதே —– அல்லாஹு அக்பர்.

 9. செங்கொடி இந்த இஸ்லாமிய வெறுப்புத்தளத்தை ஆரம்பித்து இஸ்லாத்துக்கு மாபெரும் சேவை செய்கிறார். இல்லாவிட்டால், இவ்வளவு வெளிப்படையாக காபிர்களுக்கு இஸ்லாம் அடித்த ஆப்பை விளக்கமுடியுமா?.

 10. “குருட்டுக் கிழவி பாரதமாதாவுக்கு ஆப்படித்து முஸ்லிம்கள் பாக்கிஸ்தானை உருவாக்கினர். அது போல் உங்களுக்கும்
  ஜிஹாத் செய்யத் தெரிந்திருந்தால், கிழிந்த பாவாடையும் பட்டனில்லாத சட்டையும் அணிந்துகொண்டு, சிங்கள வெறியன் முன்னால் ஒரு கையால் மார்பை மறைத்துக்கொண்டு ஒரு வேளை கஞ்சிக்கு தட்டேந்தி நிற்கும் அவலநிலை வந்திருக்குமா தமிழனுக்கு?” என்று சவுதியிலிருந்து வந்திருந்த எனது நன்பரிடம் ஒரு முறை கேட்டேன்.

  இப்பொழுது மீண்டும் சந்தித்த போது “இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டது முதல், சவுதியில் எந்த பாக்கிஸ்தானியைப் பார்த்தாலும் நான் ஒரு வக்கத்த தமிழ் ஹிந்து எனும் நினைவு வந்து வெட்கமாய் இருக்கிறது” என்றார்.

 11. மாட்டு மூத்திரத்தை குடித்துவிட்டு கல்லையும் மண்ணையும் வணங்கி காமசூத்திரத்தில் மானமிழந்து மதிகெட்டு அரபியிடம் டாய்லட் கழுவி வயித்தைக்கழுவும் காபிருக்கு திருக்குரான் புரியாது. இவர்களுக்கு புரிந்ததெல்லாம் ஜாதி, ஜிஹாத், பாக்கிஸ்தான்.

  300 வருடங்களாக இவர்கள் கட்டியெழுப்பிய ஈழ நாட்டை 15 நாட்களில் போட் தள்ளி நாடற்ற அகதிகளாக்கி விட்டான். இவர்களுடைய தொப்புள்கொடி உறவுகளை உதைக்கவும் கற்பழிக்கவும் இவர்களுடைய சொந்த ஜாதித்தலைவர்களூம் குருட்டுக்கிழவி பாரதமாதாவும் சிங்களனுக்கு துப்பாக்கியை கொடுத்து உதவினர் என்பதுதான் மிகப்பெரிய வேடிக்கை.

  சொந்த தமிழ்த்தேசத்தை உருவாக்க வக்கில்லாமல் இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கும் கிருத்துவ நாடுகளுக்கும் பிழைக்க ஓடும் அடிமைக் காபிர்களை யாரால் திருத்த முடியும்?

 12. முஹம்மத்(ஸல்) யார்? . 170 கோடி மக்கள் ஏன் இஸ்லாத்தை தழுவினரென்பது என்பது இப்படத்தை பார்த்தால் புரியும்.

  அண்ணல் நபியின் பரம எதிரியான செங்கொடி இந்த பதிவை அனுமதிப்பாரா, அவ்வளவு தைரியமிருக்கா என்பது தெரியவில்லை. இந்த படத்தை பார்த்தால், செங்கொடியின் கற்பனைக் கோட்டை தகர்ந்து விடும்.

  1. The Message 1 of 4 – English
  shiatvபுள்ளிnet/view_videoபுள்ளிphp?viewkey=31a850ecb0e3f11b0818&page=&viewtype=&category

  2. The Message 2 of 4 – English
  shiatvபுள்ளிnet/view_videoபுள்ளிphp?viewkey=71e623651fc1d471c781&page=&viewtype=&category
  3. The Message 3 of 4 – English

  shiatvபுள்ளிnet/view_videoபுள்ளிphp?viewkey=70f274e6775d4d60496d&page=&viewtype=&category

  4. The Message 4 of 4 – English
  shiatvபுள்ளிnet/view_videoபுள்ளிphp?viewkey=2672af746cefda86be5f&page=&viewtype=&category

 13. நன்றி செங்கொடி. உங்களுடைய தைரியத்தை பாராட்டுகிறேன். முட்டாள் நன்பனை விட புத்திசாலி எதிரி பன்மடங்கு மேல்.

 14. சாணக்கியன் ! ஏன் !இத்தனை பார்ட் ! உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் ! தமிழில் ஒரே படமாக ! தருகிறேன் !

 15. நான் தங்களை ஆண்மை அற்றவர்களாகவே பார்கிறேன்.ஏன் எனில் தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பல ஆண்டுகளாக இஸ்லாதின் மீது அவதூறு பரப்புபவர்கள் நேரடி விவாதத்திற்கு அழைப்பு விடுத்து கொண்டு உள்ளார்கள் நீங்கள் அவர்களிடம் விவாதிக்க செல்லாமல் தாங்கள் இஸ்லாதை விமர்சிப்பது ஆண்மை அற்ற செயலாக கருதுகின்றேன்

 16. அய்யூப்கான் யார் நீங்கள்? நீங்கள் என்ன இஸ்லாத்தின் அத்தாரிட்டியா? உங்களிடம் அனுமதி வாங்கிக்கொண்டு தான் இஸ்லாத்தை விமர்சிக்க வேண்டுமா? முடிந்தால் இங்கு செய்யப்பட்டுள்ள விமர்சனத்துக்கு பதில் கூறுங்கள். அல்லது உங்கள் அறிஞர்களை[!] அழைத்துக் கொண்டு இங்கே வாருங்கள் ஒரு கை பார்த்துவிடலாம். முடியவில்லையா, அனைத்து திறப்புகளையும் அடைத்துக் கொண்டு சென்று விடலாம். கவலைப் படாதீர்கள் உங்கள் ஆண்மையை யாரும் இங்கே ஐயப்பட மாட்டார்கள்.

உங்கள் கருத்தின் மூலம் என்னை மேம்படுத்துங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s