விநாயகர் சதூர்த்தி: நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

வினாயகர் சதுர்த்தி என்றாலே கலவரம், சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான தாக்குதல் என்று தான் பொருள். அந்த அளவுக்கு திட்டமிட்டு, வடிவமைக்கப்பட்டு, முனைப்பெடுத்து, தன் மறை நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நடத்தப்படுபவைகள் தாம் இவ் விழாக்கள். இதற்கு கடந்த காலங்களில் ஏராளமான சான்றுகள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. ஆனாலும் இது மத விழாவாகவே தொடர்ந்து முன்னிருத்தப்படுகிறது. எல்லாம் முடிந்த பிறகு கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தி ஆகப் போவது என்ன? இது பெரியார் மண் என்று பெருமை பேசிக் கொண்டிருப்பது மட்டும் போதாது. ஒவ்வொரு…