அறிவிப்பு

தோழர்கள், நண்பர்களுக்கு வணக்கம். புரட்சி நாளான இன்று ஓர் இணைய மாத இதழையும், ஒரு யூடியூப் சன்னலையும் தொடங்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருந்தேன்.  இதன் பொருட்டு தான் அறிவிப்பும் வெளியிட்டிருந்தேன். கடந்த ஒரு வாரமாக இதற்காக வேலை செய்து கொண்டிருந்தோம். உள்ளடக்கத்தை நானும் ஏனைய தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு வேலைகளை நண்பர்கள் மூன்று பேரும் பிரித்துக் கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தோம். இதில் ஒருவர் குறித்த நேரத்தை விட தாமதித்து விட்டார். இன்னும் இரண்டு பேரோ முடியாது என்று … அறிவிப்பு-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.