நிலவை உடைத்து ஒட்டிய அல்லா

இஸ்லாம்: கற்பனைக்கோட்டையின் விரிசல்கள் வழியே பகுதி ௨௫ நிலா பூமியின் ஒரே துணைக்கோள். சராசரியாக‌ 3,84,403 கிமீ தூரத்தில் நீள்வட்டப்பாதையில் தன்னைத்தானே சுற்றிக்கொண்டு பூமியையும் சுற்றிவருகிறது. புவியின் ஈர்ப்பு விசையில் ஆறில் ஒரு பங்கே கொண்டிருந்தாலும், நிலவின் தாக்கம் பூமியில் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவு செயல்படுகிறது. வானவியல் ஆய்வுகளில் மனிதர்களின் முன்னேற்றம் பிரபஞ்சத்துடன் ஒப்பிடுகையில் குறைவு என்றாலும், மனித வரலாற்றுடன் ஒப்பிடுகையில் மீப்பெரும் சாதனைகள் வானவியலில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. விண்கற்களின் மோதல்கள் தொடங்கி நெபுலாக்கள், புழுத்துளைகள் ஈறாக வானவியல் மாற்றங்களை … நிலவை உடைத்து ஒட்டிய அல்லா-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.

சந்திராயனும் பிதுக்கப்படும் இந்திய பெருமையும்

இந்தியராய் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த நாள் ஒரு பொன்னாள் என்றும் இந்தியாவின் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு நிகழ்வு என்றும் இன்னும் பலவாறாக குறிப்பிடப்படும் சிறப்புமிக்க சந்திராயன்1 திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. கடந்த 22ம் தேதி காலை 6மணி22னிமிடத்திற்கு சந்திராயன்1 விண்கலம் துருவ செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனம் பிஎஸ்எல்வி சி11 மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு நிலவை நோக்கி பயணமாகிவிட்டது. அது குறைந்தது 250கிமி தூரத்திலும் அதிக அளவாக 23ஆயிரம் கிமி தூரத்திலும் நீள்வட்டப்பாதையில் பூமியை இரண்டு நாட்கள் சுற்றிவிட்டு … சந்திராயனும் பிதுக்கப்படும் இந்திய பெருமையும்-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.