அரண் ஊடகம்

சமீப காலமாக நியூஸ் 18, நியூஸ் 7, புதிய தலைமுறை போன்ற தொலைக்காட்சிகளில் பணி புரியும் நெறியாளர்கள் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி வருவதை கவனித்திருப்பீர்கள். அவர்கள் ஏன் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகிறார்கள்? ஒரு சார்பாக கேள்வி கேட்கிறார்களாம். அந்த ஒரு சார்பான கேள்விகள்தான் என்ன? -> ஏன் இந்தியை திணிக்கிறீர்கள்?-> பிற்படுத்தப்பட்ட/பட்டியல் சாதிகளுக்கான இட ஒதுக்கீட்டிற்கு ஏன் வேட்டு வைக்கிறீர்கள்?-> பணமதிப்பிழப்பு என்ற பெயரில் ஏன் மக்களை துன்புறுத்துனீர்கள்?-> ஜி.எஸ்.டி என்ற பெயரில் உள்நாட்டு தொழில்களை ஏன் அழிக்கிறீர்கள்?-> … அரண் ஊடகம்-ஐ படிப்பதைத் தொடரவும்.